Podpoříme sbírkový projekt Pomozte dětem

Ve dnech 5.3. až 15.4. bude naše společnost podporovat populární akci s maskotem kuřátka, který pořádá Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. V sítí digiCLV se tak budete setkávat s informací o možnosti zaslání DMS na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Více informací o projektu naleznete na www.pomoztedetem.cz.